Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Errico Malatesta

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Errico Malatesta (1853 m. gruodžio 14 d. – 1932 m. liepos 22 d.) buvo anarcho-komunistas su nepalaužiamu įsitikinimu, kuriuo dalinosi su savo draugu Piotru Kropotkinu, kad tuoj pat įvyks anarchistinė revoliucija. Dauguma savo gyvenimo praleido tremtyje toli nuo savo gimtosios Italijos. Kalėjimuose iš viso išbuvo dešimt metų. Jis rašė ir redagavo keletą radikalių laikraščių ir buvo Michailo Bakunino draugas.