Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Eko anarchizmas

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Eko anarchistai tvirtina, kad maži eko kaimai (ne daugiau 200 gyventojų) yra tinkamiausi civilizacijai ir todėl infrastruktūra ir politinės organizacijos turi būti perorientuotos į tokių gyvenviečių kūrimą ir palaikymą. Jie teigia, kad socialinės organizacijos turi veikti kartu su gamtos jėgomis, o ne prieš jas. Kai kurie eko anarchistai mano, kad gentys ar grupės yra tinkamesni žmonių junginiai nei šeima. Į eko anarchistų filosofiją galima žiūrėti kaip į tam tikrą antropologinių ir biologinių tiesų interpretaciją, kai orientuojamasi į ekologinį vientisumą ir decentralizaciją, be iš aukštesnių autoritetų ar struktūrų diktuojamų taisyklių.